Bo hele livet | Soverom | Teknologi

Robotselen Paro

Visningsarena

Leverandør: Picomed
Erfaring viser at robotselen Paro sprer glede, stimulans og derved økt livskvalitet blant personer med hjerneskade, især blant eldre med fremskreden demens. Brukerne viser glede over å kunne gi kjærlighet og omsorg og vi ser også eksempler på stimulert språk, økt positiv aktivitet, trygghet og trøst, dempet uro, bremset aggressivitet og i noen tilfelle redusert bruk av beroligende midler. Paro er en høyteknologisk robot med sensorer plassert forskjellige steder på kroppen. Disse registrerer berøring, tale, endring i lys og temperatur og Paro responderer på dette med bevegelse, lys og åpning/lukking av øyne. Med sin gode, myke pels og sitt sjarmerende utseende innbyr Paro til kontakt.
Les mer ved å skanne QR koden