For Jeanette Tharaldsen, CEO i AIVEO, har selskapets deltagelse på klyngetreffet i4Helse åpnet opp for at AIVEO har kommet i kontakt med viktige samarbeidspartnere. Nå gleder hun og selskapet seg til å teste prototypen sin ut i i4Helse sin brukertest laboratorier.

Ansatte fra AIVEO foran i4Helse

Klyngetreff = utløser av innovasjonskraft

Klyngetreffet i4Helse er et initiativ for å utløse innovasjonskraften i koblingen mellom aktørene i et kvadrupel helix samarbeid, ved at aktører fra både privat og offentlig sektor samles rundt bordet for å diskutere problemstillinger og muligheter i fellesskap. I4Helse er en pådriver og har vertskapsrollen i klyngetreffet. Vi har snakket med en av deltagerbedriftene i klyngetreffet for å høre mer om hvilke opplevelser de har av å delta.

«Fra manuelle skjemaer til kunstig intelligens»

Jeanette Tharaldsen, CEO i AIVEO

Vi har pratet med Jeanette Tharaldsen, CEO i AIVEO, om bedriften og deres opplevelser av klyngetreffet.

«Hva slags løsninger er det AIVEO utvikler og leverer?»
Overordnet utvikler vi teknologi for eldre mennesker – også kalt AgeTech. AgeTech er teknologi som er utviklet for å ivareta behovene til eldre mennesker og vi utvikler en slags digital assistent for mennesker som lever med demens. Sykepleierne sliter med å håndtere den store mengden arbeid og det blir stadig mer behov for teknologi. Vår teknologi skal ikke erstatte sykepleieren, men støtte dem. Det vi utvikler er en bruker kamera og mikrofon-teknologi som tolker behov, atferd, smerte, fall, osv. Systemet vårt har et sterkt personvern og ingen video sendes ut. Den kunstige intelligensen tolker selv når det er behov for støtte. Vi vil starte med å bygge et system for smerte deteksjon som vil være et støtteverktøy for sykepleiere.

«Hvorfor kom dere på klyngetreffet i4Helse for å pitche?»
Vi ble oppfordret av Norwegian SmartCare Cluster, der vi også er medlem, til å kontakte i4Helse for å se på muligheten til å delta på klyngetreffet. Vi sendte mail og fikk lov til å delta.

«Hvilken betydning og verdi var det for dere å kunne presentere det dere holder på med i klyngetreffet i4Helse?»
Det har vært av veldig stor betydning at vi har fått lov til å presentere. Vi treffer folk fra andre deler av landet som er vanskelig å nå ellers og vi får kontakter utover regionen. Vi opplever også at i4Helse deler innsikt fra helse-sektoren i regionen og at de bidrar med verdifull rådgivning. Vår deltagelse på klyngetreffet har resultert i at vi har blitt invitert til å holde et par foredrag utenfor Kristiansand og vi har blitt invitert til å prate med flere aktører som det hadde vært vanskeligere å komme i kontakt med hadde det ikke vært fot klyngetreffet. Vi fikk også med oss samarbeidspartnere innen akademia og offentlig sektor som har blitt viktige for vår bedrift.

«Hva er veien videre for AIVEO
Vi har fått Senter for aldring og helse som samarbeidspartner og fikk nylig midler fra Agder Fylkeskommune(Forskningsmobilisering Agder). Vi har fått midler til et forprosjekt og her skal vi utvikle en prototype for å gi støtte i arbeidet med smertevurdering. Så håper vi å teste denne ut hos i4Helse allerede denne våren i en av deres brukertestlab.

Les mer om hva klyngetreffet er og ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis dere er interessert i å bli en del av klyngetreffet.