Bo hele livet | Kjøkken | Tilbehør

Demenskopp – Zibo

Visningsarena

Leverandør: Varodd
Mange eldre får ikke tilstrekkelig med væske gjennom dagen. Med alderen svekkes naturlig opplevelse av tørst, og man har mindre væske i kroppen. Dehydrering har bivirkninger som risiko for svimmelhet og konfus som kan gi fallulykker og uhell.
Les mer ved å skanne QR koden