Aktiv | Annet

el- innebandykjelke

Visningsarena

Leverandør: Hjelpemiddelspesialisten
Dette er en spesialutviklet elektrisk kjelke laget med det formål å kunne spille innebandy og lignende spill med ba EL-Innebandykjelken er lett, har et meget lavt tyngdepunkt og er ekstremt manøvreringsdyktig og stabil. Brukeren sitter lavt og godt beskyttet i innebandykjelken. Hendene og føttene er i tillegg sikret bak skjermer av lexanplast. Kjelken kan brukes av alle, uansett alder og handikap. Den grunnleggende betjeningen, samt måten det kjøres på, læres raskt. Kjelkens front har påmontert et kølleblad for å føre og skyte ballen, og ballen får fart ved kraftig dreining på kjelken av spilleren. Kjelken er regulert til en maks hastighet på 15 km/t. EL-Innebandykjelken leveres i 3 størrelser for å sørge for at både liten og stor kan spille.
Les mer ved å skanne QR koden