Bo hele livet | Soverom | Teknologi

Fallsensor

Visningsarena

Leverandør: RoomMate
RoomMate er en unik løsning for å kunne tilby en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern. Kommuner bruker RoomMate-løsningen til å passe på personer som har behov for tilsyn og varsler i risikosituasjoner. RoomMates sensor kan sende anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred. RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen.
Les mer ved å skanne QR koden