| Om bygget

Under etasje

Bolig simulator 1

Rom NU 004

Etasje 1

Grimstad Kommune

Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering

Avdeling for fysio- og ergoterapi

Ressurssenter UiA

Visningsarena i4Helse

Boligsimulator 2

XR-LAB

Toaletter

Etasje 2

Grimstad Kommune

Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering

Enhet for habilitering

Enhet for innovasjon og forvaltning

Etasje 3

Senter for e-helse

Senter for Omsorgsforskning, Sør

Sørlandet Sykehus HF

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

Egde Consulting

i4Helse AS

AIVEO AS

Grimstad Kommune:

-Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Agder Øst

Møterom:

N3 049 Utsikten

N3 051 Samskapingsverkstedet

N3 052

N3 028

N3 042

Toaletter

Kart

I4Helse- bygget er nyskapende og basert på moderne teknologi og materialvalg. Taket er dekket med solcelle-panel og energibrønner forsyner bygget med fornybar energi. Store vinduer på sydveggen gir en fantastisk utsikt mot horisonten og Grimstad- skjærgården.

 

I4Helse-bygget er koblet direkte til UiA- campus. Man går innendørs både til fakultet for teknologi og realfag og fakultet for helse og idrettsvitenskap. Videre kan man lett bevege seg over til Mechathronics Innovation Lab (MIL). 

Den fysiske nærheten gir gode rammer for samskaping, gjennom prosjekt, deling på på tvers, uformell småprat omkring utfordringer og krevende problemstillinger som igjen kan utløse ideer.

 

I4Helse-bygget rommer to forskningssentre, utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, innovasjonsavdelingen ved Sørlandet sykehus HF, næringsklynger og bedrifter med tett kobling til pågående forskning, utvikling og innovasjonsarbeid.

 

I tillegg har Grimstad kommune flere av sine helsetjenester  i bygget, blant annet en av sonene for hjemmetjenesten. 

Dette betyr at det leveres helsetjenester til innbyggerne i Grimstad 24/7 med base i bygget.

Byggeprosessen