Bo hele livet | Kjøkken | Tilbehør

Spisehjelpemiddel Obi

Visningsarena

Leverandør: Picomed
Obi spisehjelpemiddel er utviklet for personer som idag blir matet, men som ønsker å spise på egenhånd eller sliter med å spise. Obi er et unikt spisehjelpemiddel med helautomatiske brukerfunksjoner. Med et enkelt håndgrep fra en omsorgsperson eller et familiemedlem kan armen stilles i riktig spiseposisjon. Robotarmen gjentar posisjonen når skjeen henter mat i en av skålene og løfter seg mot brukerens munn.
Les mer ved å skanne QR koden