Fasilitering, rådgivning og kompetanse­megling

Har du, eller din organisasjon, behov for nye løsninger, ser dere etter nye måter å organisere tjenestene på eller ønsker dere ny kunnskap, Da kan i4Helse AS være din medspiller.

Sammen med deg vil vi legge til rette for det du trenger. Tar du kontakt, starter vi med en samtale for bedre å forstå dine ønsker og behov.

Vi ønsker å bidra til å se behovene og problemstillingene på makro- og mikro, samfunn-, gruppe- og indivinivå.

Innovasjon er et begrep som brukes i mange sammenhenger. Innovasjon kan være et nytt produkt, en ny løsning, eller en ny måte å organisere tjenestene på. Det å tenke nytt, skape noe nytt,  endre praksis, system, strukturer og organisering er spennende, krevende og ikke minst givende. Det må være et klart mål at det nye skal bidra til radikale forbedringer.

Fasilitering, rådgivning og kompetanse­megling

Har du, eller din organisasjon, behov for nye løsninger, ser dere etter nye måter å organisere tjenestene på eller ønsker dere ny kunnskap, kan i4Helse AS være din medspiller.

I4Helse Arena – Workshops, seminarer, møteplass

i4Helse vil være aktuelle og sette aktuelle temaer som angår brukere, ansatte, utviklere og ledere. Har din virksomhet problemstillinger som dere ønsker å belyse, bidrar vi gjerne med å skape et tilrettelagt arrangement sammen med deg.

Omvisninger

Vi tar gjerne imot besøk. Vi ønsker å gi å dere en lærerik omvisning der dere får se eksempler på og høre om hvordan vi kan utvikle morgendagens løsninger i helsevesenet.

Leie av labfasiliteter

I4Helse har moderne laboratorie-, simulering- og testfasiliteter til utleie. I4Helse er et moderne og klimavennlig bygg på 4600 kvm. Vi leier også ut ekstern leverandører som ønsker å teste og pilotere e-helse produkter og løsninger.