I4Helse Arena – workshops, seminarer, møteplass

Har du eller din virksomhet problemstillinger omkring morgendagens utfordringer i helsesektoren? Da vil vi gjerne bidra til å skape et tilrettelagt arrangement sammen med deg. Ta kontakt for en prat så finner vi en løsning sammen.

Workshops

Både innbyggere og brukere bor alle i en kommune. Det kan være frivillige, pårørende og nettverk, en god nabo eller noen som ønsker å bidra med hjelp og støtte. Vi ønsker å ta debatten, være en pådriver for å snakke åpent og ærlig om dilemmaer som oppstår når ny teknologi skal innføres, nye digitale løsninger skal tas i bruk, omprioriteringer og omorganisering. Vi blir alle involvert på ulike måter og da er det ofte smart å snakke sammen for å forstå litt mer og for å få mer kunnskap.

Møteplass

Diskusjoner og uenighet relatert til organisering av helstjenestene får ofte store overskrifter i massemedia. I mindre grad får man til den gode og konstruktive møteplassen med rom for både dialog, debatter og diskusjoner, der aktørene sitter i samme rom og lytter til hverandres innspill, argumenter og motforestillinger.

Utvikling

Offentlig sektor omfatter både kommunalt, regionalt og statlig nivå. Spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene er i en rivende utvikling. Demografisk utvikling i Norge tilsier at en stadig mindre del av befolkningen vil være yrkesaktive, at stadig flere blir eldre og at det fødes stadig færre barn.

Nye løsninger

Dette bildet tilsier behov for endringer som gjør at man i mindre grad enn i dag bør være avhengig av manuelle tjenester. Nye løsninger vil da i stor grad omfatte teknologi, robotisering, digitalisering og automatisering. Hva innebærer dette og hvordan kan vi vite at nye løsningene vil oprettholde trygge og kvalitativ gode tjenester.

Knutepunkt

Det er i dette segmentet, i4Helse AS vil bidra til å løfte debatten, arrangere workshops, seminarer og være en aktuelle møteplass. Vi  vil bidra som et knutepunkt der næringslivet, offentlig sektor, akademia og innbyggenre møtes. Vi setter dagsaktuelle temaer på agendaen kan gjerne skreddersy et arrangement om du ønsker det. Ta kontakt så gir vi deg et tilbud.

Fasilitering, rådgivning og kompetanse­megling

Har du, eller din organisasjon, behov for nye løsninger, ser dere etter nye måter å organisere tjenestene på eller ønsker dere ny kunnskap, kan i4Helse AS være din medspiller.

I4Helse Arena – Workshops, seminarer, møteplass

i4Helse vil være aktuelle og sette aktuelle temaer som angår brukere, ansatte, utviklere og ledere. Har din virksomhet problemstillinger som dere ønsker å belyse, bidrar vi gjerne med å skape et tilrettelagt arrangement sammen med deg.

Omvisninger

Vi tar gjerne imot besøk. Vi ønsker å gi å dere en lærerik omvisning der dere får se eksempler på og høre om hvordan vi kan utvikle morgendagens løsninger i helsevesenet.

Leie av labfasiliteter

I4Helse har moderne laboratorie-, simulering- og testfasiliteter til utleie. I4Helse er et moderne og klimavennlig bygg på 4600 kvm. Vi leier også ut ekstern leverandører som ønsker å teste og pilotere e-helse produkter og løsninger.