| Visningsarena partnere

Touch finger Trykk og bla for å lese mer

i4Helse skal være en innovasjonsarena for samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger.

I4Helse AS jobber for å være en pådriver, fasilitator og møteplass for utviklingen av fremtidens helseteknologi. Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger, hvor behovsdrevet innovasjon står sentralt. Vi arbeider aktivt med å være koblingsboksen mellom offentlig sektor, privat sektor, akademia og innbyggerne, slik at de nye løsningene imøtekommer behovene på en tilstrekkelig måte. I dag er i4Helse AS eid av Universitetet i Agder.

Innovasjonsarena

Innovasjonsarenaen i4Helse ble etablert høsten 2019 og inneholder fasiliteter som er til nytte for utviklingen av nye bærekraftige helseteknologiske løsninger. Bygget inneholder to boligsimulatorer, en XR-lab, en brukertest lab og en visningsarena. I tillegg har vi også attraktive møterom.  

Boligsimulatoren består av to leiligheter med lik utforming; kjøkken, stue, soverom og bad. Dette er et laboratorium hvor aktører kan teste ut løsningene sine i et ikke-klinisk miljø – før det skal lanseres på markedet. Fasilitetene tilbyr gode video-opptaksmuligheter, noe som kommer godt med i den videre utviklingen av løsningen. Ved siden av boligsimulatoren er det også et undervisningsrom hvor man kan observere testen som skjer i boligsimulatoren i sanntid. I tillegg til kommersiell testing brukes også laben til forskningsprosjekter i regi av universitetet.  

XR-Lab

XR-laben inneholder i dag tre VR-stasjoner. VR-teknologi har eksistert i lang tid, men de siste årene har det fått mer og mer fotfeste – også innen helse. Det er flere områder man kan benytte VR-teknologi innen helse, og noen eksempler er blant annet i utdanning, opplæring, trening og terapi/behandling. Dette kan være å utdanne fremtidig helsepersonell, drive regel-/rutinemessig opplæring og kursing av eksisterende helsepersonell, trening for kirurger før et inngrep, eller eksponeringsterapi for personer med sosial angst eller fobier. I laben på i4Helse har man mulighet til å drive forskning, utvikling og testing av ny VR-teknologi.  

 

Brukertestlaben åpner opp muligheter for å teste ut brukergrensesnitt og grafisk utforming av en løsning. På lik linje som i boligsimulatoren har man også her mulighet til å ta gode opptak av testene som gjennomføres, slik at man har mulighet til å observere i sanntid og i etterkant. Det gir solide muligheter for å treffe på den videre utviklingen og forbedringen av løsningen, basert på tilbakemeldinger og reaksjoner. Her er det også mulig å teste løsninger basert på øyesporing.