Bo hele livet | Kjøkken | Tilbehør

Katapultsete manuell

Visningsarena

Leverandør: Gymo
Hjelper deg forsiktig i stående posisjon. Gir deg hjelp både til å sette seg og reise seg fra stolen. Utnytter din kroppsvekt for å løfte deg. Øker høyden på setet ved 10cm.
Les mer ved å skanne QR koden