Bo hele livet | Soverom | Teknologi

omiVista Mobii projektor

Visningsarena

Leverandør: Bano Life
Mobii er en mobil projektor som kan projektere bilder på et bord eller et gulv. Enheten tilbyr en rekke applikasjoner i form av spill og aktiviteter som vekker sansene og oppmuntrer til fysisk og sosial deltakelse, samtidig som man trener på språk, kommunikasjon og koordinasjon på en morsom måte. Bildet er interagerbart og kan trykkes på med både hender og føtter, alene eller sammen med andre. Mobii har 374 applikasjoner, slik som for eksempel ballongsprekking, bærknusing, air hockey og gjenkjenning av dyr.
Les mer ved å skanne QR koden