Bo hele livet | Kjøkken | Teknologi

Pilledispenser

Visningsarena

Leverandør: Evondos
Evondos-tjenesten sørger for trygg medisinering ved at roboten veileder tjenestemottakerne til å ta riktig medisin i riktig dose til riktig tid. Tjenesten benytter multidose fra apoteket, og leser av tidspunkt og tekst på posene og deler ut. Roboten gir tjenestemottakere veiledning i å ta medisinen med lydsignaler, instruksjoner på skjerm og ved å fortelle hvordan medisinene skal tas.
Les mer ved å skanne QR koden