Klyngetreffet i4Helse

Klyngetreffet ble til som et initiativ for å utløse innovasjonskraften i koblingen mellom aktørene i et kvadrupel helix samarbeid. Her har i4Helse en pådriver og vertskapsrolle.

I4Helse sitt mål er å være et førstevalg og et regionalt knutepunkt for helseinnovasjon, der vi skaper et nordisk og internasjonalt samarbeid som vil forsterke posisjonen til Agder. Klyngetreffet er ment som et virkemiddel for å utvikle en base og kultur hvor aktørene anerkjenner hverandre som likeverdige samarbeidspartnere, og hvor synergieffektene av samarbeid gir økt verdi for regionen.

En ambisjon for klyngetreffet har helt siden oppstart vært å bli en spydspiss innen heleseinnovasjon i Agder.

Ønsker dere å bli en del av klyngetreffet? Ta kontakt.