Om I4Helse

I4Helse AS ble etablert i 2019 som et aksjeselskap med et ideelt og allmennyttig formål. Formålet er å bidra til innovasjon og produkt /tjenesteutvikling for private og offentlige virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren.

Selskapet er heleid av Universitetet i Agder og ligger lokalisert på Campus Grimstad, sammen med en mengde kompetansevirksomheter innenfor teknologi og helse. Styreleder i selskapet er Ann Camilla Schulze-Krogh.

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne.