i4helse

Test og innovasjonssenter for bærekraftige helse­teknologiske løsninger

Våre tjenester

Labareal og test

Vi tilrettelegger for testing av ny teknologi og løsninger

Fasilitering og rådgivning

Vi hjelper deg å finne veien til markedet

Omvisning

Laboratorier i toppklassen

Hva andre sier om i4Helse

Samarbeids­partnere

Vi vil skape sammen med deg

Om i4Helse

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne. 

Aktuelt

I4Helses daglige leder returnerer til sykehuset

I4Helses daglige leder returnerer til sykehuset

Daglig leder i i4Helse AS, Steinar Omnes, vil fra august gå tilbake til sin stilling som fagansvarlig for innovasjon ved Sørlandet sykehus HF. Styret vil nå se på hvordan I4Helse skal ledes videre.

les mer

De fire i-ene

Idé

Ideer som tar utgangspunkt i reelle behov hos innbyggerne, og/eller i tjenesten

Involvering

Involvering av relevante brukere og aktører gjennom anerkjente metoder og verktøy

Innovasjon

Innovasjon skal bringe frem noe nytt, nyttig og som skal nyttiggjøres

Implementering

Implementering- basert på testing i lab, - simulering og reelle situasjoner