i4helse

Innovasjons­arenaen for samskaping av bærekraftige helse­teknologiske løsninger

De fire i-ene

Idé

Ideer som tar utgangspunkt i reelle behov hos innbyggerne, og/eller i tjenesten

Involvering

Involvering av relevante brukere og aktører gjennom anerkjente metoder og verktøy

Innovasjon

Innovasjon skal bringe frem noe nytt, nyttig og som skal nyttiggjøres

Implementering

Implementering- basert på testing i lab, - simulering og reelle situasjoner

Samarbeids­partnere

Vi vil skape sammen med deg

Våre tjenester

Fasilitering, rådgivning og kompetansemegling

Har du, eller din organisasjon, behov for nye løsninger, ser dere etter nye måter å organisere tjenestene på eller ønsker dere ny kunnskap, kan i4Helse AS være din medspiller.

I4Helse Arena – workshops, seminarer, møteplass

i4Helse vil være aktuelle og sette aktuelle temaer som angår brukere, innbyggere, ansatte, utviklere og ledere. Har du eller din virksomhet aktuelle problemstillinger som dere ønsker å belyse? Da vil i4Helse gjerne bidra til å skape et tilrettelagt arrangement sammen med deg. Ta kontakt for en prat så finner vi en løsning sammen.

Omvisninger

Vi tar gjerne imot besøk. Vi ønsker å gi å dere en lærerik omvisning der dere får se eksempler på og høre om hvordan vi kan utvikle morgendagens løsninger i helsevesenet.

Leie av labfasiliteter

I4Helse har moderne laboratorie-, simulering- og testfasiliteter til utleie. Hos oss kan du få teste og pilotere e-helse produkter og løsninger. Vi har ulike pakkeløsninger, men legger til rette for dine behov. Ta kontakt for en prat, så gir vi deg et tilbud.

Om i4Helse

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne. 

Aktuelt

Stian Westbye er vår nye trainee

Stian Westbye er vår nye trainee

Den 1. september hadde vi gleden av å ta imot vårt nyeste tilskudd på i4Helse. Da startet Stian Westbye som trainee hos oss gjennom programmet til Trainee Sør. Mossingen har tidligere kjennskap til i4Helse gjennom studiene på UiA og ser frem til å bidra til videreutviklingen av selskapet.

les mer
Ann Camilla Schulze-Krogh er ny styreleder for I4Helse AS

Ann Camilla Schulze-Krogh er ny styreleder for I4Helse AS

Vi er gleder oss til å få med Ann Camilla Schulze-Krogh som ny styreleder for I4Helse. Sammen med rollen hun har som forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet vil hun som styreleder være med å bidra til å videreutvikle I4Helse. Vi har gitt den nye styrelederen ordet og her kan du lese hva hun tenker om I4Helse AS.

les mer
Kunstig intelligens kan forebygge selvskading

Kunstig intelligens kan forebygge selvskading

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland støtter et innovasjonsprosjekt som vil forebygge selvskading i psykiatrien ved hjelp av kunstig intelligens. Hun mener dette kan bidra til regjeringens mål om nullvisjon i selvmordsstatistikken.

les mer