Fasilitering og rådgivning

Prosjektfasilitering

Vi hjelper dere med

Planlegging og fasilitering av test
Utprøving og testing av nye løsninger på i4Helse

Rekruttering av relevante brukergrupper
For test og evaluering av nye løsninger

Bistand til gjennomføring av test
I samarbeid med Norwegian Smart Care Lab og andre relevante aktører

Bistand til evaluering av test

Fra kr. 1.170,- pr. time
Ta kontakt for å se hva vi kan få til sammen

Testplanlegging, gjennomføring og evaluering

Er dere en aktør som utvikler helseteknologiske løsninger og trenger
bistand til testing i et ikke-klinisk miljø? I samarbeid med Norwegian Smart Care Lab og Universitetet i Agder bistår vi med testplanlegging, gjennomføring og evaluering av deres løsning i i4Helse sine testfasiliteter.

Vi har bred kompetanse på hvordan vi tilrettelegger for en tilstrekkelig test av deres løsning, og fasiliterer for at man kan teste på relevante brukergrupper. For å bistå dere best mulig er vi svært opptatt av å ha et tett samarbeid med den enkelte aktør, slik at testene blir mest mulig representative.

På den måten sikrer vi at vi treffer behovene på en tilstrekkelig måte.

Veiledning til oppstart

Veiledning til offentlig finansiering
Søknad til Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.

Planlegging og fasilitering av test
Utprøving og testing av nye løsninger i laboratorium

Aktivere samarbeid med akademia og relevante aktører
Bredt nettverk i regionen og på UiA

Initiere workshops
I samarbeid med UiA Colab

Fra kr. 1.700,- pr. time
Ta kontakt for å se hva vi kan få til sammen

Rådgivning og veiledning

Er dere en aktør som skal utvikle bærekraftige helseteknologiske løsninger og anser dere å være i startfasen av prosjektet? Vi bistår dere med rådgivning og veiledning for at dere skal lykkes.

i4Helse er opptatt av at nye løsninger skal ha et grunnlag for å vokse frem, og at løsningene treffer behovene i markedet. Av den grunn bistår vi med syretesting av idéene gjennom wokrshops og seminarer, samt veiledning og bistand til offentlig finansiering etc. I tillegg har vi et aktivt samarbeid med Universitetet i Agder og kobler på forskningsmiljøet der det er behov.

På den måten bidrar vi til at nye helseteknologiske idéer vokser frem.

Labareal og test

Vi tilrettelegger for testing av ny teknologi og løsninger

Fasilitering og rådgivning

Vi hjelper deg å finne veien til markedet

Omvisning

Laboratorier i toppklassen