Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt, på en slik måte at de har ønsket å skape noe nytt. Knut Hamsun sier i Markens Grøde: «Intet har en årsak, alt har en årsaksrekke» Dette gjelder også for praktbygget i4Helse, bygget som rommer infrastruktur med lab-fasiliteter, kontorer og møterom i ulike størrelser. Arenaen som gir mulighet for samskaping og innovasjon for å løse morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.

Det handler om forskeren som tok med seg en drøm etter et utenlandsopphold og tenkte: Kan vi skape noe som ligner i Grimstad? Som delte sine drømmer med sine ledere som igjen ble inspirert og løftet ideen videre og delte den med stadig flere. Det handler om lederen ved sykehjemmet som fikk høre om ideen og begynte å drømme om at også kommunen kunne bli med. Det handler om eiendomsutvikleren som på bakgrunn av egen sykdom og god behandling fikk et stort engasjement for å skape en arena for helseinnovasjon og  inviterte sentrale aktører til workshops og spredte engasjementet ytterligere.

Styret ved UiA fikk saken på bordet, så mulighetene og gjennom flere runder og diskusjoner står bygger her. Allerede da første spade ble satt i jorden ble det bestemt at bygget skulle stå ferdig til overlevering 30 august 2019 og med offisiell åpning samme dag kl. 12.00.

Løftet som den gang ble gitt ble en realitet men historiene om hva vi sammen skaper i bygget, den må vi skrive selv. Utfordringene er mange og komplekse, men mulighetene er uendelige.

 

Bygget

I4Helse- bygget er nyskapende og basert på moderne teknologi og materialvalg. Taket er dekket med solcelle-panel og energibrønner forsyner bygget med fornybar energi. Store vinduer på sydveggen gir en fantastisk utsikt mot horisonten og Grimstad- skjærgården. Besøkende og gjester får hakeslepp og mister nesten pusten når de oppdager utsikten. Her er det gode muligheter for å drømme, få nye ideer, bli inspirert og utløse nye og kreative løsninger.

I4Helse-bygget er koblet direkte til UiA- campus. Man går innendørs både til fakultet for teknologi og realfag og fakultet for helse og idrettsvitenskap. Videre kan man lett bevege seg over til Mechathronics Innovation Lab (MIL). Den fysiske nærheten gir gode rammer for samskaping, gjennom prosjekt, deling på på tvers, uformell småprat omkring utfordringer og krevende problemstillinger som igjen kan utløse ideer.

Mange besøkende gir tilbakemelding om at de blir inspirert av omgivelsene.

I4Helse-bygget rommer to forskningssentre, utviklingssenter for sykehjem og hjemme-baserte tjenester, innovasjonsavdelingen ved Sørlandet sykehus HF, næringsklynger og bedrifter med tett kobling til pågående forskning, utvikling og innovasjonsarbeid. I tillegg har Grimstad kommune flere av sine helsetjenester  i bygget, blant annet en av sonene for hjemmetjenesten. Dette betyr at det leveres helsetjenester til innbyggerne i Grimstad 24/7 med base i bygget.

 

 

(Over: Video av konstruksjonen av I4Helse. NB: Uten lyd)

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup klipper snoren under åpningen av I4Helse. Foto: Walter Wehus

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup klipper snoren under åpningen av I4Helse. Foto: Walter Wehus

Agder – på hugget!

Agder har offensive planer for utvikling av en bærekraftig region. Gode planer er viktig for å nå ambisiøse mål men all erfaring viser at planer alene ikke er tilstrekkelig. I tillegg krever det energi, kompetanse, lederskap og kultur for å skape varige endringer. Det er akkurat den historien, eller historiene som ligger bak etableringen av i4helse- bygget. De mulighetene griper vi nå sammen.

Agder er utgangspunktet for virksomheten men samarbeidet strekker seg langt ut over det. i4Helse vil bidra til å gjøre en forskjell både nasjonalt i Norden og internasjonalt. Norden er aktuell da vi sitter med mange sammenlignbare problemstillinger. Et nordisk samarbeid eksisterer allerede. Det er gjennom robuste nettverk vi ønsker å bidra. Videreutvikle og forsterke eksisterende ressurser og kapasitet vil være et strategisk spor.

Vi vil være aktuelle for grupper og samfunn og vi vil ta debatten når vi møter utfordringer, når vi ikke helt forstår, når vi trenger mer innsikt, når vi har behov for å belyse kompleksiteten både fra et samfunns- gruppe- og individnivå. Vi skal tåle motforestillinger, ikke dytte dem under teppe, vi skal utfordre lokale, regionale og nasjonale ledere, vi ønsker å være en klar og tydelig stemme. Vi trenger bevegelse og litt kaos for å skape endringer.

Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder, under åpningen. Foto: Walter Wehus

Inger Holen, tidligere administrerende direktør I4Helse AS, under åpningen. Foto: Walter Wehus

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne.