Styret

Ann Camilla Schulze-Krogh

Ann Camilla Schulze-Krogh

Styreleder

Forsknings- og innovasjonsdirektør UiA
Hans Kjetil Lysgård

Hans Kjetil Lysgård

Styremedlem

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, UiA

Camilla Bruno Dunsæd

Camilla Bruno Dunsæd

Styremedlem

Kommunedirektør, Kristiansand kommune

Mariann Fossum

Mariann Fossum

Styremedlem

Instituttleder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA.

Grete Dagsvik

Grete Dagsvik

Styremedlem

Programleder KOM-programmet SSHF
Petter N Toldnæs

Petter N Toldnæs

Styremedlem

Grimstad kommune kommunalsjef Kommunikasjon, kultur og næring
Jon Harald Kaspersen

Jon Harald Kaspersen

Styremedlem

Direktør avdeling Helse og samfunn NORCE
Inger Holen

Inger Holen

Sekretær

Administrerende direktør, i4Helse AS

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne.