Styret

Ann Camilla Schulze-Krogh

Ann Camilla Schulze-Krogh

Styreleder

Forsknings- og innovasjonsdirektør UiA
Hans Kjetil Lysgård

Hans Kjetil Lysgård

Styremedlem

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, UiA

Mariann Fossum

Mariann Fossum

Styremedlem

Instituttleder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA.

Kjetil Hellang

Kjetil Hellang

Styremedlem

Økonomi – og campusdirektør, UiA

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne.