Styret

Tor Asbjørn Aagedal

Tor Asbjørn Aagedal

Styreleder

Tidligere universitetsdirektør ved UiA (1998-2015)

Hans Kjetil Lysgård

Hans Kjetil Lysgård

Styremedlem

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, UiA

Camilla Bruno Dunsæd

Camilla Bruno Dunsæd

Styremedlem

kommunedirektør, Kristiansand kommune

Margunn Aanestad

Margunn Aanestad

Styremedlem

Faglige leder, Senter for ehelse, UiA

Even Krogstad

Even Krogstad

Styremedlem

Leder enhet for innovasjon og e-helse, Sørlandet sykehus HF

Inger Holen

Inger Holen

Sekretær

Administrerende direktør, i4Helse AS

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne.