Referanser

Arve Vesterfjell

I4Helse er en arena som er godt tilpasset testing av teknologi i etablerte og nye pasientforløp. I4Helse bidrar med kunnskap og kompetanse som gjør det mulig å gjennomføre reelle tester i miljø som er lik de en møter i den faktiske hverdagen. Det essensielle er at klinikere får testet ut teknologi i så reelle situasjoner som mulig i tilrettelagte arealer og med teknologi som er satt opp slik at testen kan gjennomføres som planlagt – I4Helse legger nettopp til rette for det. Sørlandet sykehus har blant annet testet ut avansert videoteknologi – HoloLens og Jodapro.

Arve Vesterfjell - Rådgiver
Sørlandet Sykehus

Christine Widding Kaspersen

Ved å bruke I4Helse sine testfasiliteter for å teste vår digitale løsning, kunne vi på en god måte identifisere fordeler og utfordringer med den digitale samhandlingen mellom pasient, sykepleier og fastlege ved bruk av digital hjemmeoppfølging og digital egenbehandlingsplan.

Prosjekt: Digital hjemmeoppfølging

Christine Widding Kaspersen
Christine Widding Kaspersen, Prosjektleder digitalisering
Kristiansand Kommune

Bjørnar Henriksen

i4Helse har gode fasiliteter som det er fantastisk å ha tilgang på.

Prosjekt: StaySafe, EasyCare

Bjørnar Henriksen
Bjørnar Henriksen, Rådgiver, e-helse og test
Egde Consulting

Reinert Seland

Vi har testet EasyCare Direkte utlevering av hjelpemidler i Ergo- og hjelpemiddeltjenesten i laboratoriet for brukertesting hos I4Helse. Fasilitetene passer vårt formål godt og vi vil også bruke senteret når vi fortsetter med brukertestingen av EasyCare Lager og logistikk neste år. Vi vil særlig trekke fram et svært serviceinnstilt personale, noe som øker effektiviteten og utbyttet av testingen.

Reinert Seland
Reinert Seland, Daglig Leder

Filippo Sanfilippo

The research theme of Collaborative robots at the Top Research Centre Mechatronics (TRCM) delivers science and innovation, i4Helse facilitates co-creation and user involvement. A win-win collaboration to deliver benefits to the society!

Prosjekt: DreamTeam

Filippo Sanfilippo, Professor, Faculty of Engineering and Science
UiA

Sondre Tharaldsen

For å kunne gjennomføre strukturert utprøving av et hjelpemiddel i samarbeid med forskere og sluttbrukere, er vi avhengige av et simuleringsmiljø som er trygge ikke-kliniske omgivelser men som gir et inntrykk av å være så virkelighetsnære som mulig. Dette, sammen med mulighet for opptak av utprøvingene gjør i4Helse til en ideell utprøvingsarena for dette prosjektet.

Prosjekt: eSight

Sondre Tharaldsen
Sørlandet Sykehus

Morten Lauknes

Vi er heldige som har en samhandlingsarena med så gode testfasiliteter i Agder. Gjennom bruken av I4Helse som testarena fikk vi både økt kvaliteten på løsningen, sikret raskere og mer verdi for aktørene og ikke minst fikk en økt forståelse av de ulike aktørenes rolle i samhandlingen om en bedre helsetjeneste for Agders innbyggere.

Prosjekt: Digital hjemmeoppfølging

Morten Lauknes
Morten Lauknes, Regional koordinator
Kristiansand Kommune

Terje Eikin

Vi hadde en utfordring vi trengte hjelp til å løse. Vi ble møtt med engasjement og kunnskap hos i4Helse.

Prosjekt: DreamTeam

Terje Eikin
Terje Eikin, Pappa til Andreas Eikin

Vegard Urnes

i4Helse har en viktig rolle for å få til samhandling mellom det offentlige og private aktører for å utvikle fremtidens helseløsninger. For SensCom var i4Helse en betydningsfull sparringspartner i forbindelse med etableringen av prosjektet Prediksjon av toalettrutiner basert på DignaCare sensordata.

Prosjekt: DignaCare

Vegard Urnes
Vegard Urnes

Niklas D. Halseide

Boligsimulatoren i i4Helse-bygget har fungert veldig godt for uttesting av radar-sensor teknologi fordi simulatoren er utformet som en leilighet der man kan bli overvåket mens man sover om natten.

Prosjekt: StaySafe

Niklas D Halseide
Niklas D. Halseide, Rådgiver IKT/Prosjektleder

Sondre Tharaldsen

I StaySafe-prosjektet er vi avhengige av virkelighetsnær utprøving av teknisk utstyr i et soveromsmiljø utenfor sykehus, for å vite at løsningen vi faktisk skal implementere gir oss den nytteverdien vi behøver. Boligsimulatoren er designet til nettopp dette formålet og det er også en stor fordel at forskere som er deltakere i prosjektet samt samarbeidspartner fra industri er lokalisert kun få meter unna i4Helse.

Prosjekt: StaySafe

Sondre Tharaldsen
Sørlandet Sykehus

Sølvi Jacobsen Bryn

Å kunne bruke boligsimulatoren til undervisning er nyttig og lærerikt når vi har undervisning av studenter, elever og ansatte i helsesektoren. Det å kunne ta på, se på og høre om teknologiske løsninger,  hvordan de kan brukes i hverdagen for brukere, bidrar til læring og kan forbedre egen praksis og arbeidssted.

Sølvi Bryn Jacobsen
Sølvi Jacobsen Bryn, Prosjektleder - rådgiver
Grimstad Kommune, USHT Agder Øst

Frank Yong Li

Boligsimulatoren på i4Helse tilbyr lignende fasiliteter som på sykehus eller hjemme, og er derfor en ideell plass for oss å samle data fra frivillige. I tillegg, er boligsimulatoren tilgjengelig på både dag- og nattestid, og har utmerket og trygge miljøer for testing.

Prosjekt: StaySafe

Frank Li
Frank Yong Li, Professor, institutt for IKT
UiA