Labareal og test

Boligsimulator

Testing av ny teknologi og løsninger

Brukertestlab

Bruker-testing av ny teknologi og løsninger

XR Lab

Testing og utvikling av Virtual og Augmented Reality

Boligsimulator

Testing av ny teknologi og løsninger
Demo og utprøving av tiltenkt helsebygg
Opplæring og trening av helse-personell
Demo av nye løsninger

Unike muligheter i et ikke-klinisk miljø
Består av fleksible og moderne moduler med mulighet for ombygging til deres prosjekt

Mulighet for sikker opptak av video
Brukes til evaluering og videreutvikling av løsninger

Fra kr. 6.000,- pr. dag

Samarbeidspartnere
for testplanlegging og gjennomføring


Norwegian Smart Care Cluster Norwegian Smart Care Lab

To modulbaserte leiligheter

Boligsimulatoren åpner for mange muligheter. Den består av to modulbaserte leiligheter med kjøkken, stue, baderom og soverom. Modulene kan skiftes ut og tilpasses ulike tester, blant annet demonstrasjon av nye tiltenkte helsebygg. Vi har også en ekstra modul på lager som kan innredes og tilpasses deres behov. Denne kan monteres i boligsimulatoren for testing.

Begge leilighetene er også tilpasset testing av ny velferdsteknologi og helserelatert utstyr. Det å kunne teste utstyret i et ikke-klinisk miljø er til stor nytte for den videre utviklingen før en eventuell kommersialisering. Leilighetene gir et realistisk scenario for et hjemme- og/eller institusjonsmiljø, og man har mulighet til å teste på relevante brukergrupper. i4Helse AS bistår med rekruttering av testpersoner.

Dersom man har et team som ønsker å observere testene som gjennomføres i boligsimulatoren, kan man benytte undervisningsrommet. Her kan man observere testene i sanntid, uten å involvere seg i selve testen. Testene kan også filmes, slik at man også kan se på de i etterkant. Det er mulighet for lagring av opptakene hos TSD.

Se deg rundt i boligsimulatoren

tooltip text

Badene er innredet for å treffe en bred brukergruppe. Boligsimulator 1 er tilrettelagt med litt mer utstyr enn boligsimulator 2. Det er fult operative toaletter, dusj og vask med justeringsmuligheter i begge leilighetene. Det er i tillegg et dusjstellebord i boligsimulator 1.

Soveromsmodulene er relativt likt innredet. Boligsimulator 1 består av en seng med flere justeringsmuligheter enn boligsimulator 2. Modulene gjør det mulig for testing med behov for overnatting.

Det er en åpen stue-kjøkken løsning i begge leilighetene. Dette gir god plass til testing og tilpasning. Begge leilighetene er utstyrt med sofa og bord.

Leilighetene er utstyrt med fult operative kjøkken. Boligsimulator 1 har hev og senkbart overskap og kjøkkenbenk. Boligsimulator 2 har hev og senkbart overskap. Arealet muliggjør testing av reelle hverdagssituasjoner og kan tilrettelegges etter behov.

I kontrollrommet vil labansvarlig styre kameraene i boligsimulatoren og gjøre sikre hjemmeoppfølging opptak av testene. Her har man også mulighet til å observere testene som gjennomføres.

I den telemedisinske sentralen har man mulighet til å simulere og teste digital. Dette er også en modul som er mulig å innrede etter behov.

Brukertestlab

Bruker-testing av ny teknologi og løsninger
Test av funksjonalitet
Test av bruker-grensesnitt
Test av grafisk utforming
Rettelse av feil og mangler

Fleksibel brukertestlab
Moderne og operative testfasiliteter for ulike brukergrupper 

Mulighet for sikker opptak av video
Brukes til observasjon i sanntid, evaluering og videreutvikling av løsninger

Fra kr. 2.350,- pr. dag
Labansvarlig kommer i tillegg fra kr. 1.050,- pr time

Samarbeidspartnere
for testplanlegging og gjennomføring


Norwegian Smart Care Cluster Norwegian Smart Care Lab

Tilrettelagt for testing

Brukertestlaben åpner for uante muligheter. Fasilitetene er tilrettelagt for testing av produkter og tjenesters grafiske utforming og design, brukervennlighet, logikk og funksjonalitet. Om du har et fysisk produkt eller en ny plattform/applikasjon er dette en ideell testarena for testing på relevante brukergrupper. Testene kan gjennomføres med blant annet sporing av øyebevegelse (eye tracking).

i4Helse AS bistår i rekruttering av testpersoner.

Fasilitetene tilrettelegger for sikre opptaksmuligheter av testene. Det er en merverdi for videreutviklingen av løsningene. Det er mulighet for lagring av opptakene hos TSD.

Se deg rundt i brukertestlaboratoriet

tooltip text

Brukertestlaben er en unik testarena. Typiske tester er grafisk utforming, brukervennlighet og feilretting på tjenester og produkter. Det er fastmonterte kameraer i hvert hjørne, samt mulighet for mobile kameraer etter behov. Opptakene er sikre og gir en merverdi for videreutviklingen av løsningene.

I kontrollrommet vil labansvarlig styre kameraene i testrommene og gjøre sikre opptak av testene som gjennomføres. Her har man også mulighet til å observere testene.

Testrommene gjør det mulig å gjennomføre to tester samtidig, men det er også mulig å benytte et av testrommene som observasjonsrom.

XR Lab

Testing og utvikling av Virtual Reality (VR)
Testing og utvikling av Augmented Reality (AR)
Virtuell opplæring og trening av helse-personell

Tre velutstyrte XR-stasjoner
Ulike programlisenser, applikasjoner og utstyr for utprøving av ulike VR og AR bruksområder

Plass til inntil
12 personer

Fra kr. 3.350,- pr. dag
labansvarlig kommer i tillegg fra kr. 1.050,- pr time

Testing, opplæring og utvikling av XR-teknologi

XR-teknologi begynner å bli utbredt i helsevesenet. I dag brukes det blant annet innen terapi, kirurgi og kursing av helsepersonell.

På i4Helse har vi tilrettelagt for testing, opplæring og utvikling av XR-teknologi. Laboratoriet tilgjengeliggjør ulike programlisenser, maskinvare og relevant utstyr.

Vi samarbeider med flere aktører på feltet. I samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) tilrettelegger vi for utprøving av VR- og AR-teknologi Sammen hjelper vi dere med å finne riktig bruksområde.

I samarbeid med Agder XR har vi også mulighet til å tilby innholdsproduksjon på forespørsel.

Labareal og test

Vi tilrettelegger for testing av ny teknologi og løsninger

Fasilitering og rådgivning

Vi hjelper deg å finne veien til markedet

Omvisning

Laboratorier i toppklassen