Skrevet av Damares Stenbakk og publisert første gang på uia.no

Andreas Eikin som kikker opp på roboten EVE
For Andreas Eikin er roboten EVE som et hjelpemiddel helt nytt. Tidligere har det gått i bevegelseshjelpemiddel til ski, skøyter og sykler.

På Universitetet i Agders Campus Grimstad programmeres roboten EVE til å være assistent for 17 år gamle Andreas Eikin.

– Denne roboten betyr at jeg kan være mer selvstendig og kan gjøre flere oppgaver selv, sier Andreas Eikin.

17 år gamle Andreas har en sjelden medfødt muskelsykdom med navn duchennes muskeldystrofi. Den svekker alle muskelgruppene i kroppen, og gjør at Eikin har begrenset med krefter. Han er derfor avhengig av å bruke rullestol i hverdagen.

Flere muligheter med roboter

Det stopper likevel ikke Andreas Eikin, som drømmer om å jobbe på Meny. Han går på salg, service og reiseliv ved Dahlske videregående skole. Siden desember har han hatt praksis hos Meny Krøgenes i Arendal en gang i uken. I dag har Eikin med seg en assistent som hjelper han. I fremtiden håper han å ha med seg en robot.

– I arbeidet på Meny merket jeg virkelig behovet for noe som kan hjelpe meg med fysisk tunge løft. Jeg trenger hjelp til å løfte tunge pakker opp på butikkhyllene slik at jeg kan konsentrere meg om andre oppgaver i butikken, sier Andreas Eikin.
For å få hjelp til dette kontaktet Andreas og hans far, Terje Eikin, I4Helse AS. Dette er en innovasjonsaktør med visjon om samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger, som er lokalisert på UiAs Campus Grimstad.

– Grunnet korona og funksjonsnedsettelsen var det utfordringer med å finne en praksisplass som var meningsfull og bra for Andreas. Jeg kom i tilfeldig prat med en som jobbet med et robotprosjekt. Da forsto jeg mulighetene med å bruke roboter i arbeid. Jeg hadde hørt om I4Helse, og etter at vi tok kontakt med dem har ballen rullet, sier Terje Eikin.

Robotprosjekt i samarbeid med Yi2, I4Helse og Andreas

Grensesprengende prosjekt

Pilotprosjektet er ledet av i4Helse i samarbeid med Yi2, og er finansiert gjennom midler fra IT klyngen DIGIN.
Pilotprosjektet er ledet av i4Helse i samarbeid med Yi2, og er finansiert gjennom midler fra IT klyngen DIGIN.

Pilotprosjektet er ledet av I4Helse. Og er i samarbeid med studentkonsulentselskapet Young Industrial Innovators (Yi2) ved UiA, som har ansvar for det forskningsfaglige og tekniske innholdet. Det hele er vitenskapelig koordinert av Førsteamanuensis Filippo Sanfilippo. I tillegg er NAV Hjelpemiddelsentralen med på laget.

– Gjennom prosjektet vil vi finne ut om det er mulig å ta i bruk roboter som funksjonssjonsstøtteassistenter for mennesker med nedsatte eller tapte funksjoner. Mange vil da få mulighet til å leve mer selvstendige liv og komme i jobb. I dag står rundt 100.000 funksjonshemmede utenfor arbeid.

– Vi snakker om grensesprengende muligheter. Vi er langt utenfor komfortsonen om hva man vanligvis tenker er mulig å gjøre. Men her kan vi bidra til å løse utfordringer på individ, gruppe og samfunnsnivå. Og dette er i kjernen av vår visjon, sier Inger Holen, administrerende direktør i I4Helse.

Følger ordre med touch-skjerm

Her viser UiA-student Kristoffer Sand hvordan roboten EVE fungerer i praksis til Andreas Eikin og lærer Emil Evnum fra Dahlske videregående skole.
Her viser UiA-student Kristoffer Sand hvordan roboten EVE fungerer i praksis til Andreas Eikin og lærer Emil Evnum fra Dahlske videregående skole.

Selve roboten med navnet EVE, er produsert av selskapet Halodi Robotics. Den skal bli programmert til å følge Andreas Eikin sine ordre via en trådløs touch-skjerm.

– Roboten kan i utgangspunktet løfte 8 kilo per arm. I praksis vil Andreas velge hvilke vare eller pakke som skal plukkes av EVE. Deretter vil Andreas velge på touch-skjermen hvilken hylle varen skal plasseres i. Basert på våre erfaringer så kan EVE operere aktivt i omkring to timer og krever i underkant litt under en time opplading, sier Kristoffer Sand.

Han studerer mekatronikk ved Universitetet i Agder, og er partner og kundeansvarlig i Yi2. Med på laget har han dataingeniør-student Henning Blomfeldt Olsen, og Arminas Gronskis, som nylig leverte bacheloroppgaven i mekatronikk om bruk og programmering av roboten EVE. Sammen programmerer og utvikler studentene bevegelsene til roboten tilpasset Andreas Eikin sitt behov.

– Selve teknologien som blir brukt her er bare toppen av isfjellet, sier Sand.

Roboter til fremtidens arbeidsmarked

UiA-studentene Arminas Gronskis, Kristoffer Sand og Henning Blomfeldt Thorsen ved Fakultetet for teknologi og realfag har ansvar for det tekniske på hele prosjektet.

Ifølge Kristoffer Sand er målet å ferdigstille prosjektet i løpet av august. Da vil det bli arrangert en full demonstrasjon i et simulert miljø med Andreas Eikin, for å visualisere mulighetene rundt å bruke en robot som butikkmedarbeider-assistent.

Om alt går som planlagt, håper far og sønn at prosjektet kan videreutvikles og bli brukt av flere personer med funksjonsnedsettelser, for å kunne hjelpe flere ut i arbeidsmarkedet.

– Andreas er bare ett eksempel på noen som kan bruke et slikt fremtidsrettet produkt. Vi ser at det er mulig å få utviklet en robot som kan være til hjelp for andre i samme situasjon. Dette pilotprosjektet er et steg i riktig retning, sier Terje Eikin.