Styret i I4Helse AS har ansatt Steinar Omnes som ny daglig leder i I4Helse AS. Omnes kommer fra stillingen som fagansvarlig for innovasjon ved Sørlandet sykehus helseforetak.

Bilde av Steinar Omnes forran i4Helse-bygget
Bilde av i4Helse sin nye daglige leder Steinar Omnes.

«Jeg er trygg på at Omnes med den bakgrunn, erfaring og ambisjoner han har for selskapet kan være med på styrke selskapets posisjon og betydning for bærekraftige og helseteknologiske løsninger i fremtiden», sier styreleder Schulze-Krogh

Steinar Omnes er utdannet innenfor økonomi og forretningsutvikling og har tidligere arbeidet innen både offentlig og privat sektor i regionen. På Sørlandet sykehus har Omnes vært ansvarlig for innovasjonsstøtte til sykehusets ansatte i samarbeid med eksterne offentlig og private aktører. Omnes har fulgt I4Helse fra sykehuset siden oppstart og har hatt kontor i I4helse-bygget.

«Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven med å synliggjøre og realisere nytteverdien i4Helse AS vil ha for aktører innen helsetjenesten, akademia og leverandørmarkedet i helsenæringen. Som aktiv pådriver for etableringen og aktiv bruker av i4Helse AS via mitt arbeid i SSHF, er jeg utrolig glad for muligheten til å nå kunne påvirke i enda større grad hvordan i4Helse AS kan bidra til morgendagens helsetjenester», sier Omnes

I4helse As eies av UiA og forvalter bygget som rommer en boligsimulator, labber og utstyr for testing og pilotering av helseteknologi, og det er en viktig del av universitetets forskningsinfrastruktur. 

«Selskapet har på grunn av pandemien hatt en litt treg start, men styret i I4Helse er nå svært glad for å ha fått på plass en spennende og dyktig kandidat som vi ser frem til å jobbe sammen med for å styrke samarbeidet med interne og eksterne aktører», sier Schulze-Krogh

Steinar Omnes tiltrer stillingen som daglig leder 12. august 2022.