Skrevet av Damares Stenbakk og publisert første gang på uia.no

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok nylig turen til Grimstad for å få økt kunnskap om prosjektet “StaySafe".
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok nylig turen til Grimstad for å få økt kunnskap om prosjektet “StaySafe».

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland støtter et innovasjonsprosjekt som vil forebygge selvskading i psykiatrien ved hjelp av kunstig intelligens. Hun mener dette kan bidra til regjeringens mål om nullvisjon i selvmordsstatistikken.

– Teknologi er et godt virkemiddel for å gi bedre tjenester til befolkningen. Ofte må man tenke nytt for å gi gode løsninger. Derfor tror jeg dette prosjektet kan hjelpe oss å nå målet om nullvisjon, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. 

Ministeren tok nylig turen til Grimstad for å få økt kunnskap om prosjektet “StaySafe”. Dette er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF og Egde Consulting AS. Under besøket fikk Helleland en demonstrasjon i hvordan løsningene testes ut hos innovasjonsaraen i4Helse AS.

Teknologien som benyttes i prosjektet passer på pasientens tilstedeværelse, pust, puls og bevegelse. Dette er for å kunne forutsi selvskading og eventuelle selvmordsforsøk hos pasienter som er innlagt på psykiatrisk avdeling ved sykehuset.  

Lettere arbeidshverdag for helsepersonell

–  Når en pasient er suicidal kommer helsepersonell inn i pasientrommet hvert tiende minutt for å sjekke at alt er i orden. Noe som er forstyrrende for pasienten. Med sensorteknologi kan man passe på og forutsi hva pasienten gjør, uten å forstyrre. Helsepersonell kommer til unnsetning før pasienten eventuelt skader seg selv fordi maskinmålingene fra skjermen sier ifra om unormal aktivitet, sier prosjektleder Niklas Dimitri Halseide.  

Linda Hofstad Helleland fremhever at slik innovasjon kan gjøre arbeidshverdagen til helsepersonell mer effektiv.  

– Digitalisering gjør at det blir mer tid for en sykepleier til å gi trygghet, omsorg, samtaler eller en hånd å holde i. Istedenfor at sykepleieren må ta pulsen, tempen eller overvåke flere ganger i døgnet kan heller maskiner ta seg av dette, så sykepleierne får mer tid til det menneskelige, sier digitaliseringsministeren. 

Helleland fikk selv teste ut hvordan sensorteknologien fungerer hos i4Helse sin boligsimulator, et testsenter som er bygd som en leilighet. Her ble ministeren overvåket fra et kontrollrom som hadde oversikt over hennes pust og puls, for å få simulere hvordan pasienter blir ivaretatt. 

– Det er imponerende hvordan Sørlandet har klart å bygge opp sin innovasjonsarena, sier Hofstad Helleland. 

Administrerende direktør i i4Helse, Inger Holen, gir statsråd Linda Hoftsad Helleland (t.h) en mikrofon til å høre og passe på statsrådens puls, pust og tilstedeværelse i testrommet.
Administrerende direktør i i4Helse, Inger Holen, gir statsråd Linda Hoftsad Helleland (t.h) en mikrofon til å høre og passe på statsrådens puls, pust og tilstedeværelse i testrommet.

UiA bidrar med avansert teknologi

Tanken er å installere disse sensorene i det nye psykiatribygget som nå bygges på Eg i Kristiansand.

For å få prosjektet i havn er det forskere ved UiA sin jobb å få sensorene til å fange opp endret atferd hos pasienten. Dette skjer i samarbeid med fagpersoner fra Sørlandet sykehus. Samarbeidsprosjektet er enda i startfasen, men når det hele ferdigstilles i 2024 skal teknologiselskapet Egde Consulting AS lage programvaren, som skal installeres ved sykehuset.

– Skal vi lage dette systemet skal det være så sikkert at vi kan reagere før det skjer noe. Dersom vi kan forutsi endret adferd kan vi redde liv, sier Niklas Dimitri Halseide, prosjektleder i seksjon for e-helse ved Sørlandet Sykehus.

Niklas Dimitri Halseide er prosjektleder i StaySafe og seksjon for e-helse ved Sørlandet Sykehus.
Niklas Dimitri Halseide er prosjektleder i StaySafe og seksjon for e-helse ved Sørlandet Sykehus. 

Alle involverte i prosjektet:

  • Niklas Dimitri Halseide, prosjektleder for StaySafe. Oddvar Sæther, spesialrådgiver ved Sørlandet sykehus. Vegard Haaland, klinikk direktør ved Sørlandet sykehus. 
  • Bendik Egenes Dyrli, avdelingsingeniør ved UiA. Micheal Dutt, nærings-ph.d ved UiA og ansatt i Egde. Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger ved UiA. Inger Holen, administrerende direktør i i4Helse AS.
  • Ann-Elisabeth Ludvigsen, leder for e-helse i Egde. Bjørnar Henriksen, rådgiver i Egde.
Alle involverte i prosjektet StaySafe