Fotografi av Inger Holen administrerende direktør i4Helse AS
Inger Holen, daglig leder i I4Helse

– Utvikler dere helse- og velferdsteknologi, eller kan deres løsninger bruker i helserelaterte løsninger? Ta kontakt, sier administrerende direktør i I4Helse, Inger Holen, som ønsker å etablere et regionalt Pilot Helse-prosjekt.

Pilot Helse

Det nye virkemiddelet skal føre virksomheter i offentlig sektor og bedrifter sammen for å etablere koordinerte innovasjonsløp. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Løsningene må være innovative, føre til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et internasjonalt marked. 

Her kan du lese mer om Pilot Helse.

Åpen tematikk

Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

  1. Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
  2. Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

To trinn

Pilot Helse gjennomføres i to trinn: forprosjekt og hovedprosjekt. Det er ikke krav om å ha vært med på et forprosjekt for å kunne søke hovedprosjekt i Pilot Helse.

Et forprosjekt skal berede grunnen for hovedprosjekter. Forprosjektene kan ha en varighet på inntil seks måneder og kan få opptil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader.

I trinn 2 vil du kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på 10–25 millioner kroner per prosjekt. Det vil totalt utlyses inntil 100 millioner kroner. 

Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiseres. Det er kun virksomheter i offentlig sektor og bedrifter som kan stå som søker på hovedprosjektet. 

– Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som legges ut våren 2021, skriver forskningsrådet på sin hjemmeside.

Ønsker partnere

– I4Helse har moderne laboratorie-, simulering- og testfasiliteter. Vi ønsker å være partner i et Pilot Helse-prosjekt, hvor vi kan bidra med arena for testing og pilotering av e-helse produkter og løsninger, forklarer Holen. 

– Er du nysgjerrig på deltakelse, samarbeid eller hva vi kan bidra med? Ta kontakt! 

E-post: inger.holen@i4helse.no

Telefon: 979 70 401

Lurer du på hva I4Helse kan hjelpe deg med? Les mer om våre Tjenester på vår nettside.