Test4

Test4

Test4 Siemens Healthineers og prosjekt digital hjemmeoppfølging Agder testet ut tjenesteforløp mellom pasient, oppfølger ( telemedisinsk sentral eller sykehuslege) og fastlege innen digital oppfølging og digital egenbehandlingsplan i...
Test3

Test3

Test3 Siemens Healthineers og prosjekt digital hjemmeoppfølging Agder testet ut tjenesteforløp mellom pasient, oppfølger ( telemedisinsk sentral eller sykehuslege) og fastlege innen digital oppfølging og digital egenbehandlingsplan i...
Test2

Test2

Test2 Siemens Healthineers og prosjekt digital hjemmeoppfølging Agder testet ut tjenesteforløp mellom pasient, oppfølger ( telemedisinsk sentral eller sykehuslege) og fastlege innen digital oppfølging og digital egenbehandlingsplan i...
Test av avstandsoppfølging

Test av avstandsoppfølging

Test av avstandsoppfølging Siemens Healthineers og prosjekt digital hjemmeoppfølging Agder testet ut tjenesteforløp mellom pasient, oppfølger ( telemedisinsk sentral eller sykehuslege) og fastlege innen digital oppfølging og digital egenbehandlingsplan i...