I4Helse er en arena som er godt tilpasset testing av teknologi i etablerte og nye pasientforløp. I4Helse bidrar med kunnskap og kompetanse som gjør det mulig å gjennomføre reelle tester i miljø som er lik de en møter i den faktiske hverdagen. Det essensielle er at klinikere får testet ut teknologi i så reelle situasjoner som mulig i tilrettelagte arealer og med teknologi som er satt opp slik at testen kan gjennomføres som planlagt – I4Helse legger nettopp til rette for det. Sørlandet sykehus har blant annet testet ut avansert videoteknologi – HoloLens og Jodapro.