Vi er heldige som har en samhandlingsarena med så gode testfasiliteter i Agder. Gjennom bruken av I4Helse som testarena fikk vi både økt kvaliteten på løsningen, sikret raskere og mer verdi for aktørene og ikke minst fikk en økt forståelse av de ulike aktørenes rolle i samhandlingen om en bedre helsetjeneste for Agders innbyggere.

Prosjekt: Digital hjemmeoppfølging