Boligsimulatoren i i4Helse-bygget har fungert veldig godt for uttesting av radar-sensor teknologi fordi simulatoren er utformet som en leilighet der man kan bli overvåket mens man sover om natten.

Prosjekt: StaySafe