Vi har testet EasyCare Direkte utlevering av hjelpemidler i Ergo- og hjelpemiddeltjenesten i laboratoriet for brukertesting hos I4Helse. Fasilitetene passer vårt formål godt og vi vil også bruke senteret når vi fortsetter med brukertestingen av EasyCare Lager og logistikk neste år. Vi vil særlig trekke fram et svært serviceinnstilt personale, noe som øker effektiviteten og utbyttet av testingen.