Å kunne bruke boligsimulatoren til undervisning er nyttig og lærerikt når vi har undervisning av studenter, elever og ansatte i helsesektoren. Det å kunne ta på, se på og høre om teknologiske løsninger,  hvordan de kan brukes i hverdagen for brukere, bidrar til læring og kan forbedre egen praksis og arbeidssted.