For å kunne gjennomføre strukturert utprøving av et hjelpemiddel i samarbeid med forskere og sluttbrukere, er vi avhengige av et simuleringsmiljø som er trygge ikke-kliniske omgivelser men som gir et inntrykk av å være så virkelighetsnære som mulig. Dette, sammen med mulighet for opptak av utprøvingene gjør i4Helse til en ideell utprøvingsarena for dette prosjektet.

Prosjekt: eSight