Ved å bruke I4Helse sine testfasiliteter for å teste vår digitale løsning, kunne vi på en god måte identifisere fordeler og utfordringer med den digitale samhandlingen mellom pasient, sykepleier og fastlege ved bruk av digital hjemmeoppfølging og digital egenbehandlingsplan.

Prosjekt: Digital hjemmeoppfølging