Vegard Urnes

Vegard Urnes

i4Helse har en viktig rolle for å få til samhandling mellom det offentlige og private aktører for å utvikle fremtidens helseløsninger. For SensCom var i4Helse en betydningsfull sparringspartner i forbindelse med etableringen av prosjektet Prediksjon av toalettrutiner...