Vegard Urnes

Vegard Urnes

i4Helse har en viktig rolle for å få til samhandling mellom det offentlige og private aktører for å utvikle fremtidens helseløsninger. For SensCom var i4Helse en betydningsfull sparringspartner i forbindelse med etableringen av prosjektet Prediksjon av toalettrutiner...
Terje Eikin

Terje Eikin

Vi hadde en utfordring vi trengte hjelp til å løse. Vi ble møtt med engasjement og kunnskap hos i4Helse. Prosjekt: DreamTeam