Vi er gleder oss til å få med Ann Camilla Schulze-Krogh som ny styreleder for I4Helse. Sammen med rollen hun har som forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet vil hun som styreleder være med å bidra til å videreutvikle I4Helse. Vi har gitt den nye styrelederen ordet og her kan du lese hva hun tenker om I4Helse AS:

Ann Camilla Schulze-Krogh som står for Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Ann Camilla Schulze-Krogh er ny styreleder for I4Helse AS.

I4Helse er en av UiAs viktigste innovasjonsarenaer for å koble forskning, studenter, næringsliv, offentlig sektor og andre aktører sammen for å skape bærekraftige og innovative løsninger. I4Helse er med sin lokalisering tett på den ferskeste forskningen og nyssgjerrighetsdrevne studenter, og kan derfor tilby kompetanse, test og pilotering som både det offentlig og private kan omsette til verdi for innbyggere, grupper og samfunnet.  I så måte bidrar I4Helse til alle tre dimensjonen i en bærekraftig utvikling; den sosiale gjennom samskaping av nye løsninger, den økonomiske gjennom å ta tak i reelle behov som vil gi gevinst, og den miljømessige dimensjonen gjennom implementering av langvarige løsninger.

Universiteter og forskning kan ofte oppfattes som vanskelig tilgjengelig for næringsliv og andre aktører, derfor er I4Helse en katalysator i kobling av relevante aktører.  Innovasjon skjer gjerne i møte mellom behov/utfordring og fersk kunnskap – og her skal I4Helse AS bidra med kompetansemegling og fasilitering for innovasjonsprosesser og prosjekter innen helseteknologiske løsninger.  

For UiAs del er også I4Helse en viktig arena for å koble på partnere og nettverk utover regionen.  Her ligger det et uutnyttet potensiale som jeg gjerne vil være med å bidra til forløses i større grad. Her vil rollen som forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet spille godt sammen med rollen som styreleder for I4Helse, sier Ann Camilla Schulze-Krogh