Portrettbilde av Marit Svindland- prosjektleder for innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder
Marit Svindland, prosjektleder for innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Det rører seg i Agder. Det er vår i luften. På tross av at store deler av samfunnet er stengt ned skjer det viktige ting som forhåpentligvis vil bidra til en enklere arbeidshverdag for mange som jobber i helsesektoren i en av Agder- kommunene. Bak dette arbeidet, er det mage enkeltpersoner som drar i tråder, sikrer at alle blir med og bidrar til at ambisiøse mål realiseres. Vi ønsker å bli kjent med flere av disse personene som i det stille bidrar til å skape en innovativ region, samtidig som de bidrar til å løse morgendagens utfordringer i helsesektoren og på toppen av dette utfordrer de helsenæringen med å utvikle bærekraftige løsninger. Kommune-Agder tar grep. 

Inger Holen i I4Helse har invitert en av dem til en samtale:

1. Agderkommunene og med Kristiansand kommune som motor, er i gang med et stort og meget ambisiøst arbeid, og du sitter som leder for hele dette prosjektet. Kan du si litt om hva dette er og hvorfor alle kommunene i Agder samarbeider om dette?

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder er et av prosjektene i programmet E-helse Agder 2030. Agder har fått 15 millioner fra Innovasjon Norge til prosjektet, som er et anskaffelsesprosjekt hvor målet er å anskaffe sømløse velferdsteknologi-tjenester på tvers av kommune, sykehus og fastlege.

Bakgrunnen for det ambisiøse prosjektet er at dagens teknologier og tjenester er fragmenterte, noe som fører til betydelig merarbeid for helsepersonell. Vi ønsker derfor å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør helsetjenestene i stand til å levere gode og effektive tjenester.

I Agder har vi samarbeidet tett om e-helse og velferdsteknologi i mange år. Kommunene erfarer at de har mange felles utfordringer og at det er hensiktsmessig å samarbeide om å løse dette. Når vi jobber sammen blir vi et stort og slagkraftig lag, som sammen når lengre. Vi lærer av hverandre og har en kultur hvor vi deler erfaringer på tvers av hele Agder. Vi samarbeider også med sykehuset og fastlegene for å løse disse utfordringene.

2. Hvordan vil du beskrive innovasjon?

Jeg liker denne enkle definisjonen på innovasjon: Nytt, nyttig, nyttiggjort. Jeg liker den fordi den på en enkel måte setter søkelyset på at resultatet av innovasjon skal være nytt, men også nyttig og nyttiggjort. Særlig siste del med nyttig og nyttiggjort er det som motiverer meg. Resultatet av prosjektet må oppleves som nyttig ute i tjenestene og bli implementert slik at det blir nyttiggjort.

3. Du er prosjektleder og hva innebære det?

Å være prosjektleder for dette prosjektet handler om å trekke i trådene slik at vi sammen kan gjennomføre prosjektet. Prosjektet er ambisiøst og krever at vi samarbeider tett mellom innkjøpskompetanse, IKT-kompetanse og helsefaglig kompetanse. I tillegg er en viktig oppgave å sørge for god forankring i alle kommunene, samt sykehuset og hos fastlegene. 

4. Som prosjektleder må du holde i mange tråder og hva tenker du nå er det mest krevende?

Når det er krevende tenker jeg: Hvem kan jeg tenke høyt sammen med om dette? Vi er et bredt lag i Agder og når vi tenker sammen om de krevende problemstillingene finner vi ofte løsninger. Ikke alltid enkle eller ideelle løsninger. En del ganger må vi inngå kompromisser eller gå for foreløpige løsninger, men det fører oss som oftest et skritt videre.

5. Du må like å gå litt ut av boksen og våge deg litt ut på glattisen, hva er det som trigger deg mest i dette arbeidet?

Det som trigger meg med dette arbeidet er muligheten til å samarbeide med så mange dyktige mennesker på tvers av organisasjoner og fagfelt. 

6. Jeg snakket nettopp med KS, nasjonalt og de har jo foreslått at alle regioner i Norge bare kopierer Agders strukturer gjennom RKG, men hun skjønte etter hvert at dette ikke var mulig, er du enig i dette?

Jeg kjenner for lite til organisering i andre deler av landet til å svare ordentlig på dette spørsmålet, men jeg tenker at en av nøklene til at Agder har lyktes godt med sin struktur er den tydelige forankringen hos helselederne. Dette tenker jeg er erfaring som andre regioner kan ta med seg.

7. Når du ikke har prosjektlederhatten på, hva er det da du holder på med?

Når jeg ikke arbeider med prosjektledelse underviser og arrangerer jeg blant annet samlivskurs sammen med mannen min. Dette er svært meningsfullt da forskning viser at par som deltar på samlivskurs reduserer faren for samlivsbrudd betydelig, med alle de gevinstene det innebærer for både barn, voksne og samfunnet ellers.

8. Kan du utfordre en person som jeg bør ta en prat med, en som er litt ut av boksen slik som du?

Aase Hobbesland. Hun er en ekte pådriver for Agdersamarbeidet.

9. Takk for praten Marit, i4Helse gleder oss til å samarbeide om dette spennende nybrottsarbeidet. 

Takk i like måte.

I neste profilintervju håper vi dere får bli bedre kjent med Aase. 

Ressurser:

Pågående anskaffelse: Sømløse velferdsteknologitjenester

Kristiansand kommune, Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse), Sørlandet sykehus HF
https://innovativeanskaffelser.no/somlose-velferdsteknologitjenester/

Animasjonsfilm om velferdsteknologitjenester

Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april.