Portrett av Unni Olimb Norman Foto - irisør
Unni Olimb Norman fra Pensjonistforbundet, prosjektleder for teknologiambassadørprogrammet. Foto: irisør

Pensjonistforbundet tar nå grep for å sikre at innbyggerne selv settes i stand til å snakke frem og ta i bruk ny teknologi som sentralt for å møte morgendagens utfordringer i helsetjenestene.

Vi tar en prat med prosjektleder for teknologiambassadørprogrammet Unni Olimb Norman:

1. Kan du si litt om dette initiativet og hvem den typiske teknologiambassadøren er?

Viktigheten av å være i front når det gjelder teknologi og digitale flater har gjennom Covid-19 situasjonen vist å være avgjørende. Mange innbyggere har vært særdeles flinke til å ta i bruk både nettbrett og annet for å ta del i kommunikasjonen som myndighetene har lagt opp til. Dette er flott, men veien er fortsatt lang for at alle skal føle en trygghet i hverdagen ved hjelp av digitale løsninger.
Pensjonistforbundet er i front og har i mange år jobbet hardt for å få frem brukerperspektivet i alt som dreier seg om e-helse, velferdsteknologi og digital kommunikasjon. Nå forsterkes arbeidet med å revitalisere og forsterke teknologiambassadørordningen innad i Pensjonistforbundet.
Målet er å ha minst en ambassadør i hver kommune som gjennom skolering, idemyldring, praktisk arbeid opp mot kommune og lokalforeninger og ikke minst samtaler med brukere, skal trygge hverdagen til den enkelte.
En teknologiambassadør kjennetegnes ved at han/hun er lett å engasjere, liker å lære nye ting og ser verdien av gode brukeropplevelser for eldre. Det er ingen spesielle krav til teknisk kompetanse.

2. Du er prosjektleder for denne satsingen og hva innebærer det?

Min oppgave er å rekruttere 400 teknologiambassadører, (målet er minst en per kommune) sørge for at de blir skolert og at de har en plattform å kommunisere på. Videre være en koordinator og positiv pådriver.

3. Som prosjektleder må du holde i mange tråder og hva tenker du nå er det mest krevende?

Det må vel være kommunikasjon. Det er mye som skal planlegges, sies, gjøres til rett tid og på rett sted.

4. Du må like å gå litt ut av boksen og våge deg litt ut på glattisen, hva er det som trigger deg mest i dette arbeidet?

Det er samarbeidet med andre, som Inger Holen i I4Helse, og oppnå resultater ved å gjøre ting på nye måter. Videre er det utrolig givende å komme i kontakt med så mange kompetente og positive mennesker, som byr på sin tid og sine ressurser.

5. Når du ikke har prosjektlederhatten på, hva er det da du holder på med?

Jeg representerer Pensjonistforbundet i andre prosjekter, som «IKT Seniorer Agder» og «Sykkelturen2022» som er i regi av Norges Frivilligsentraler. Videre har jeg en samspillsrolle opp mot forsknings- og skolemiljøer for å snakke opp viktigheten av bruker-medvirkning.

6. Vet du om det finnes tilsvarende initiativ i andre land i Norden eller Europa?

Ikke som jeg er kjent med.

7. Agder og Risør blir sentralt i dette arbeidet og Risør hotell har fått prosjektmidler fra Innovasjon Norge. Kan du si litt om dette?

Risør Hotel har fått omstillingsmidler fra Innovasjon Norge og jeg bidrar som pådriver til å få innovative løsninger ut i praksis. Det er på trappene spennende saker her.

8. Kan du utfordre en person som jeg bør ta en prat med, en som er litt ut av boksen slik som du?

Da foreslår jeg en prat med Steinar Barstad, seniorrådgiver i Senter for omsorgsforskning og konsulent i Pensjonistforbundet.

Takk for praten Unni. i4Helse ser viktigheten av et godt samarbeid med innbyggere og ser frem til å være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med teknologiambassadør-satsingen