Onsdag 17. mars kl. 09.00 – 10.00 arrangerer vi frokostwebinar om mulighetene for å forske i helsenæringen.

Har din bedrift en utfordring som krever ny kunnskap innen helseteknologi? UiA ønsker å styrke samarbeidet mellom næringsliv og akademia.  I4Helse AS og Senter for e-helse, et av UiA´s seks prioriterte forskningssentre, inviterer frokostseminar om mulighetene en nærings-PhD innen helseteknologi kan gi. I et Nærings-ph.d.-prosjekt, kan vi samarbeide om konkrete forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan styrke bedriftens kjernevirksomhet. 

I frokostwebinaret får du høre om:

•          Informasjon om ordningen med nærings-PhD

•          Erfaring fra en bedrift som har hatt nærings-PhD prosjekt

•          UiA forskere forteller om områder de ønsker bedriftssamarbeid på.

•          Åpen dialog omkring ordningen og mulige samarbeidsprosjekter

Dersom din bedrift har konkrete behov som dere ønsker å presentere i seminaret er det flott om dere melder dette inn på forhånd. 

Del gjerne med aktuelle bedrifter.

Fra vår side kommer forskere fra flere miljøer på UiA; blant annet helseteknologi, mekatronikk og kunstig intelligens.

Lenke til webinaret:

https://uiano.zoom.us/j/68953554278?pwd=K1JNMy9tZk13OEMvZnZGWTlxVC9kdz09

Password: 053479

Kontaktinfo: Inger.holen@i4helse.no