Foto: Kjell Skarheim
Foto: Kjell Skarheim

I løpet av september og oktober i år startet skoleringen av et nasjonalt teknologiambassadør-korps ved Risør Hotel, og den 20. september gikk startskuddet for første av flere kurs i rekken. Dette er et initiativ fra Pensjonistforbundet og de har gjort en solid jobb med å samle deltakere fra hele landet. I4Helse har hatt en aktiv rolle i utviklingen av programmet og det er mange spennende foredrag og temaer som deltakerne skal igjennom i løpet av kurspakken.  Velferdsteknologi er en fellesnevner i programmet, og deltakerne fikk også mulighet til å prøve ut eksisterende løsninger som f.eks. VR-teknologi. Teknologiambassadør-korpset er et godt eksempel på hvordan man kan involvere og engasjere innbyggerne i formidlingen og utviklingen av velferdsteknologi.

Pensjonistforbundet har hatt som mål å rekruttere over 400 teknologiambassadører, med minst én representant fra hver kommune. Pensjonistforbundet peker på at ambassadørene har en meningsfylt og fremtidsrettet frivillig rolle, der de blant annet skal snakke med eldre, lære de opp i velferdsteknologi og representere innbyggerne opp mot utviklere og kommune. Framsnakking av tilgjengelige løsninger og formidlingen av fremtidige løsninger står dermed sentralt i denne rollen. Les mer om satsningen fra Pensjonistforbundet her.

Foto: Kjell Skarheim
Foto: Kjell Skarheim

Formålet med skoleringen i Risør er blant annet å oppdatere og engasjere ambassadørene på mulighetene som finnes innen velferdsteknologi, pågående innovasjonsprosjekter og hvordan private- og offentlige aktører arbeider med velferdsteknologi. Prosjektleder for ambassadørordningen i Pensjonistforbundet, Unni Olimb Norman, har tidligere nevnt at ambassadørene skal bidra til å trygge hverdagen til den enkelte. Dette skal skje gjennom skolering, idémyldring, praktisk arbeid opp mot kommune og lokalforeninger, samt dialog med brukere. (Se en tidligere prat vi har hatt med Unni her)

Under 4-dagers kurset som hadde startskudd den 20. september var det flere spennende aktører som holdt innlegg. Dette var blant annet Helsedirektoratet, i4Helse, IKT Senior Agder, KS, Fylkesbiblioteket, Risør Kommune, Rådet for et aldersvennlig Norge og Lisand. 

I4Helse takker Pensjonistforbundet for muligheten til å bidra med skoleringen, muligheten til å formidle muligheter og barrierer i innovasjonsarbeid, få nyttige innspill fra teknologiambassadørene, samt for et lærerikt og inspirerende initiativ. Inger Holen, daglig leder i i4Helse, ser frem til et viktig samarbeid med teknologiambassadørene og Pensjonistforbundet. 

Foto: Kjell Skarheim
Foto: Kjell Skarheim