Den 1. september hadde vi gleden av å ta imot vårt nyeste tilskudd på i4Helse. Da startet Stian Westbye som trainee hos oss gjennom programmet til Trainee Sør. Mossingen har tidligere kjennskap til i4Helse gjennom studiene på UiA og ser frem til å bidra til videreutviklingen av selskapet.

Stian Westbye forran i4Helse-bygget
Stian Westbye utenfor hovedinngangen ved i4Helse-bygget.

Stian har tidligere tatt hele utdanningsløpet sitt ved UiA, bachelor i økonomi og administrasjon i Kristiansand og master i innovasjon og kunnskapsutvikling i Grimstad. Gjennom studietiden var han svært engasjert i ulike studentorganisasjoner, deriblant Mercurius, Start UiA og Align Racing UiA. Sistnevnte var han selv med på å bygge opp. Ved å engasjere seg utenfor lesesalen fant han tidlig ut at innovasjon og entreprenørskap var veien å gå videre på, og er noe som har bidratt til en bredere kompetanse utover pensum. Han anbefaler andre nåværende og kommende studenter til å engasjere seg, ettersom det vil kunne være en åpning for mange spennende muligheter.

«Ved å engasjere meg ved siden av studiene har jeg fått en bredde, kompetanse og et nettverk som jeg ikke ville vært foruten»

Som nyutdannet med master våren 2020 startet han som trainee i Trainee Sør i fjor høst. Der hadde han første plassering på Handelshøyskolen UiA, hvor han blant annet hadde ansvaret for en benchmarkanalyse av de beste handelshøyskolene i Norge og Norden. Deretter gikk ferden videre til det maritime forsikringsselskapet, Gard AS, i Arendal. Gard er verdensledende på sitt område og her arbeidet han i HR-avdelingen. Nå står nye utfordringer i i4Helse for tur, i det som er hans siste plassering i Trainee Sør. Hensikten med traineeprogrammet er å styrke Sørlandets konkurranseevne ved å tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren. Stian anbefaler nyutdannede masterstudenter å søke seg til programmet ved neste søknadsfrist, 15. oktober.

«Som trainee får du en helt unik mulighet til å kickstarte karrieren din og samtidig finne ut av hva du kan tenke deg å arbeide videre med.», sier Stian.

Stian Westbye utenfor boligsimulatoren på i4Helse i Grimstad
Stian Westbye utenfor boligsimulatoren på i4Helse i Grimstad

Med erfaringene og kompetansen som Stian har med seg vil han være et godt tilskudd til videreutviklingen av innovasjonsarenaen, i4Helse AS. Her vil han blant annet arbeide opp mot ulike innovasjonsprosjekter, strategi og forretningsutvikling, for å styrke samskapingen av bærekraftige helseteknologiske løsninger fremover. For å få dette til er vi avhengige av at offentlig-, og privat sektor, samt innbyggere og akademia samarbeider for å skape nye løsninger basert på behovene.

«Jeg ser veldig frem til perioden i i4Helse. Innovasjon og utvikling ligger mitt hjerte nært, og innovasjon innen helsenæringen har aldri vært mer aktuelt enn nå. Slik jeg ser det har Agder-regionen et stort potensial for å utvikle helsenæringen», avslutter Stian.