Sondre Tharaldsen

Sondre Tharaldsen

For å kunne gjennomføre strukturert utprøving av et hjelpemiddel i samarbeid med forskere og sluttbrukere, er vi avhengige av et simuleringsmiljø som er trygge ikke-kliniske omgivelser men som gir et inntrykk av å være så virkelighetsnære som mulig. Dette, sammen med...