Arve Vesterfjell

I4Helse er en arena som er godt tilpasset testing av teknologi i etablerte og nye pasientforløp. I4Helse bidrar med kunnskap og kompetanse som gjør det mulig å gjennomføre reelle tester i miljø som er lik de en møter i den faktiske hverdagen. Det essensielle er at...