Morten Lauknes

Morten Lauknes

Vi er heldige som har en samhandlingsarena med så gode testfasiliteter i Agder. Gjennom bruken av I4Helse som testarena fikk vi både økt kvaliteten på løsningen, sikret raskere og mer verdi for aktørene og ikke minst fikk en økt forståelse av de ulike aktørenes rolle...
Christine Widding Kaspersen

Christine Widding Kaspersen

Ved å bruke I4Helse sine testfasiliteter for å teste vår digitale løsning, kunne vi på en god måte identifisere fordeler og utfordringer med den digitale samhandlingen mellom pasient, sykepleier og fastlege ved bruk av digital hjemmeoppfølging og digital...